Fortrydelsesret / Kundeoplysninger

1. Fortrydelsesret for forbrugere samt standard fortrydelsesformular

A) Fortrydelsesret for forbrugere ved købsaftaler/aftaler vedrørende fjernsalg
B) Standard fortrydelsesformular

A) Fortrydelsesret for forbrugere ved købsaftaler/aftaler vedrørende fjernsalg

Forbrugere – forbruger er enhver fysisk person, som indgår en retshandel med et formål, som hverken kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller selvstændige beskæftigelse – kan annullere deres købstilbud ved købsaftaler under følgende forudsætninger:

Oplysning om fortydelsesret

Fortrydelsesret
Du er berettiget til at annullere denne købsaftale inden for fjorten dage uden angivelse af grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, har modtaget den sidste vare.

For at du kan udøve din fortrydelsesret skal du meddele os (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-mail: service@bergfreunde.dk, telefon: +49 71 21 70 12 0) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f. eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Du kan hertil anvende den medfølgende standard fortrydelsesformular, dette er dog ikke foreskrevet.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostningerne (dog med undtagelse af de ekstra omkostninger der opstår, fordi du har valgt en anden form af levering end den af os tilbudte billigste standard levering) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne eller du har fremlagt dokumentation for returnering, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal returnere programkort og/eller modtagerudstyr til ... uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du foretager returnering inden udløbet af de 14 dage. Du afholder de direkte omkostninger i forbindelse med tilbagesendelse af varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber samt udseende.


Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse på aftaler

  • til levering af varer, som ikke er præfabrikeret og er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,
  • til levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,
  • som består af levering af enkelte aviser og blade, med undtagelse af abonnementsaftaler,

Fortrydelsesretten bortfalder før tid:

  • ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,
  • ved levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,
  • ved levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som du har brudt plomberingen på,

B) Standard fortrydelsesformular

Standard fortrydelsesformular

(Hvis du vil annullere aftalen, udfyld denne formular og send den til os.)

Til Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, e-mail: service@bergfreunde.dk

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale vedrørende følgende varer (*) / levering af følgende tjenesteydelse (*)

Bestilt den (*)/modtaget den (*)

Forbrugerens navn

Forbrugerens adresse

Forbrugerens underskrift (kun ved meddelelse på papir)

Dato

_______________
(*) Det ikke ønskede streges.

2. Oplysninger om batteriloven

Iht. batteriloven er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende i forbindelse med salget af batterier eller genopladelige batterier samt i forbindelse med levering af udstyr, som indeholder batterier eller genopladelige batterier:

Genopladelige batterier og batterier må aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Iht. batteriloven er det udtrykkeligt forbudt at bortskaffe dem med husholdningsaffaldet. Som forbruger er du ved lov forpligtet til at aflevere dem. Brugte batterier skal altid afleveres på din lokale genbrugsstation eller til de indsamlingsordninger, der er etableret. Batterier, som vi sælger eller har solgt som nye batterier i vores sortiment, eller batterier, som er indeholdt i varer, som vi sælger eller har solgt i vores sortiment, kan efter brugen i det antal, der opstår ved privat brug, afleveres på nedenstående adresse eller returneres til os med posten. Returneringen skal herved være gratis for os.

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

Batterier, som indeholder skadelige stoffer, er mærket med en overkrydset skraldespand. Under symbolet står betegnelsen for det skadelige stof - "Cd" for cadmium. "Pb" står for bly, "Hg" for kviksølv. Disse oplysninger kan du også finde i de dokumenter, der følger med varen eller i producentens brugsanvisning.

€ 5 straks
Til din næste bestilling
Nej, tak.