Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, efterfølgende betegnet som Sælger.

§ 1 Generelle oplysninger, begrebsdefinitioner

(1) Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder i den på bestillingstidspunktet gældende udgave anvendelse for alle aftaler og kontrakter der indgås mellem sælger og kunden.

(2) Forbruger er enhver fysisk person, som indgår en retshandel med et formål, som hverken kan tilregnes dennes erhvervsmæssige eller selvstændige beskæftigelse. Erhvervsdrivende iht. salgs- og leveringsbetingelserne er fysiske eller juridiske personer eller personselskaber med egen retsevne, som ved indgåelse af retshandelen handler i deres erhvervsmæssige eller selvstændige funktion. Kunder iht. salgs- og leveringsbetingelserne er både forbrugere og erhvervsdrivende.

(3) Individuelle aftaler går forud for disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Afvigende, modstående eller supplerende almindelige salgs- og leveringsbetingelser bliver ikke kontraktindhold, med mindre der samtykkes udtrykkeligt at de er gyldige.

§ 2 Indgåelse af kontrakt

(1) Præsentationen af varerne på sælgers hjemmeside er ikke et tilbud i retlig forstand, men kun en opfordring til kunden, at afgive et tilbud i retlig forstand. De bestilte varer kan på grund af de teknisk betingede præsentationsmuligheder inden for rimelighedens rammer afvige ubetydeligt fra de i internettet præsenterede varer, især kan der her forekomme farvemæssige afvigelser, såfremt dette er rimeligt.

(2) Kundens bestilling kan ske via sælgers internetside, pr. e-mail, telefonisk eller også skriftligt. Kundens bestilling udgør et bindende tilbud til at indgå en købsaftale om de/n bestilte vare/r. De tekniske trin for indgåelse af købsaftalen via sælgerens websted er som følger:

a) Kunden kan vælge produkter fra sælgers sortiment og samle dem via knappen "læg i indkøbskurven" i en såkaldt indkøbskurv. Kunden kan til enhver tid se indkøbskurvens indhold ved at klikke på knappen "Indkøbskurv". Kunden kan til enhver tid se dataene (f.eks. antal) i kurven og ændre dem om nødvendigt, eller fjerne dem fra indkøbskurven ved at klikke på knappen "Slet". Så gennemføres ingen bindende bestilling af disse produkter.

b) Via knappen "gå til kassen" ledes kunden gennem bestillingsprocessen, hvor der kan indtastes kundedata, leveringsadresse og ønsket betalingsmetode. Til sidst kan kunden endnu engang se bestillingsoversigten, hvor alle data endnu engang er opført. Inden bestillingen sendes, kan kunden her endnu engang kontrollere alle oplysninger (f.eks. navn, adresse, forsendelse, betalingsmetode og bestilte varer), og via browserens funktion "tilbage" eller knappen "rediger" ændre eller helt afbryde købet ved at lukke browseren. Først når der klikkes på knappen "Køb" afgiver kunden en bindende anmodning om køb af de varer, der er i indkøbskurven. Anmodningen kan dog kun afleveres og sendes, hvis kunden har accepteret aftalevilkårene ved at klikke på knappen "accepter de almindelige salgs- og leveringsbetingelser", og dermed har inkluderet dem i sin anmodning. Sælger sender så en automatisk modtagelseskvittering pr. mail til kunden, hvori bestillingen endnu engang er opført og kan udskrives via funktionen "Udskriv". Den automatiske modtagelseskvittering dokumenterer, at kundens bestilling blev modtaget hos udbyderen, den udgør dog ingen accept af kundens tilbud til at indgå en købsaftale.

c) Ved valg af betalingsmetoden Faktura indgås købsaftalen med forsendelsen af en separat e-mail med en ordrebekræftelse eller levering af varen. Sælger er berettiget til at acceptere det i bestillingen implicerede aftaletilbud fra kunden inden for 5 arbejdsdage. Ved varer, der bestilles elektronisk, er sælger berettiget til at acceptere bestillingen inden for 2 arbejdsdage efter modtagelsen. Det er det samme som en accept, hvis sælger leverer de bestilte varer inden for denne frist.

d) Ved betaling pr. forudbetaling/bankoverførsel via de af sælger tilbudte betalingsserviceudbydere som Klarna Sofort, iDEAL, ApplePay, Banconctact eller PayPal accepterer sælger kundens tilbud ved at udføre betalingstransaktionen via betalingstjenesteudbyderen. Købsaftalen er således allerede indgået, når betalingsprocessen mellem parterne er afsluttet. Der kræves derfor generelt ingen særskilt ordrebekræftelse fra sælger for virksom indgåelse af købsaftalen.

e) Afvigende fra litra b) kan kunden begynde og afslutte bestillingsprocessen via PayPal efter at have lagt varen i indkøbskurven ved at klikke på knappen "direkte til PayPal". Kunden omdirigeres så direkte videre til betalingstjenesteudbyderen PayPal. Bestillingen afsluttes og bestillings- og betalingsprocessen startes herved via PayPal, og er et bindende tilbud fra kunden til at indgå en aftale. Sælger accepterer kundens tilbud ved bindende at begynde betalingstransaktionen via PayPal. Købsaftalen er således allerede indgået, når betalingsprocessen mellem parterne er afsluttet.

(3) Sælger er, i henhold til lovhjemlede indsigelsesregler, berettiget til at annullere hele kundens bestilling i tilfælde af åbenlyst fejlagtige prisangivelser. Dette gælder især for manglende priser, varer der er prissatte til 0 Euro eller fejlagtige sæt-priser på grund af shopfejl. Dette gælder også, hvis produkter på grund af uforskyldt manglende selvlevering ikke længere kan leveres. Allerede modtagne betalinger refunderes straks af sælger (dvs. inden for syv dage efter annullering) via den betalingsmetode, som kunden har valgt. En annullering fra sælgers side medfører ingen omkostninger for kunden.

(4) Aftalen indgås med forbehold for egen rettidig og korrekt leverance. Dette gælder kun i tilfælde af, at den manglende levering ikke kan tilregnes sælger, og at han med den fornødne agtpågivenhed har aftalt et konkret dækningskøb med leverandøren. Sælger vil gøre alle rimelige anstrengelser for at skaffe varen. Ellers vil modydelsen omgående blive refunderet. I tilfælde af at varen ikke eller kun til dels er disponibel, vil kunden omgående blive informeret. I så fald er også kunden berettiget til at trække sig fra købet. Når købet ophæves, skal en evt. allerede betalt modydelse omgående refunderes til kunden.

(5) Såfremt kunden har bestilt varen elektronisk, vil sælger gemme aftaleteksten og efter indgåelse af aftalen pr. e-mail sende den til kunden sammen med de retsgyldigt præsenterede almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

§ 3 Ejendomsforbehold

(1) Ved forbrugere forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil fuldstændig betaling af købsprisen. Ved erhvervsdrivende forbeholder sælger sig ejendomsretten til den solgte vare indtil fuldstændig betaling af alle fordringer i et løbende forretningsforhold.

(2) Ved misligeholdelse af aftalen fra kundens side, især ved forsinket betaling, forkerte oplysninger fra kunden mht. soliditet eller hvis der indgives konkursbegæring, er sælger – evt. efter fastsættelse af en frist – berettiget til at hæve købet og forlange udlevering af varen, såfremt kunden endnu ikke eller ikke fuldstændigt har erlagt modydelsen.

(3) Den erhvervsdrivende er berettiget til at videresælge varen ved ordentlig forretningsgang. Han tiltransporterer sælger allerede nu alle fordringer svarende til det fakturabeløb, der tilkommer ham ved videresalg til tredjemand. Sælger accepterer transporten. Efter transporten er den erhvervsdrivende bemyndiget til at inddrive fordringen. Sælger tager forbehold for selv at inddrive fordringen, hvis den erhvervsdrivende ikke efterkommer sine betalingsforpligtelser rettidigt og kommer i restance.

(4) Sælger forpligter sig til på kundens forlangende at frigive evt. sikkerheder, såfremt den værdi, der kan realiseres af sikkerhedsstillelserne, overstiger de fordringer, der skal stilles sikkerhed for, med mere end 10 %. Det påhviler sælger, at afgøre hvilke sikkerheder der frigives.

§ 4 PRISER OG FORSENDELSESOMKOSTNINGER

(1) De opførte priser er totalpriser og indeholder den lovbestemte moms samt andre prisbestanddele. Forsendelsesomkostningerne, som opstår ved forsendelse, kan findes i oversigten over forsendelsesomkostninger/leveringsbegrænsninger. Omkostninger for emballering er allerede indeholdt i forsendelsesomkostningerne. Ved grænseoverskridende levering kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere moms (f.eks. ved erhvervelse af varer inden for Fællesskabet) og/eller afgifter (f.eks. told), som køber skal betale direkte til de ansvarlige told- eller skattemyndigheder og ikke til sælger.

(2) Kunden er kun berettiget til modregning, hvis hans modkrav er konstateret retskraftigt, godkendt eller ikke bestrides af sælger. Retten til modregning af aftalemæssige eller andre krav fra indledning eller gennemførsel af dette kontraktforhold forbliver uberørt heraf. Kunden kan kun udøve en tilbageholdsret, hvis hans modkrav beror på samme kontraktforhold.

(3) Kunden accepterer, at fakturaen vil blive overført elektronisk til den e-mailadresse, der er angivet i ordren, eller at den kan downloades online; undtagelsesvis kan kunden anmode om fremsendelse i papirform.

§ 5 Betalingsmuligheder

(1) Kunden kan vælge mellem forskellige betalingsmetoder, hvorved der altid tilbydes en udbredt og gratis betalingsmetode. Sælger forbeholder sig retten til at udelukke enkelte betalingsmetoder. De konkret tilgængelige betalingsmetoder er udelukkende baseret på valgmulighederne på vores hjemmeside under bestillingsprocessen; den efterfølgende oversigt giver dig ikke ret til en bestemt betalingsmetode, hvis denne ikke vises under bestillingsprocessen.

(2) Betalingsmetode PayPal

Ved betaling med PayPal overføres oplysningerne automatisk til online-betalingsudbyderen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. I dette tilfælde gælder PayPal-brugerbetingelserne, som kunden kan finde under

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE

eller – såfremt der ikke foreligger en PayPal-konto, under

https://www.paypal.com/dk/webapps/mpp/ua/privacywax-full

Betalingsbeløbet trækkes så efter indtastning af de nødvendige data og valg af den ved PayPal oplyste betalingsmetode (debitering, kreditkort, faktura) via PayPal fra kundens konto, når bestillingen er afsluttet.

(3) Betalingsmetode kreditkort

Ved betaling med kreditkort uden for PayPal trækkes betalingsbeløbet iht. aftalen mellem kunden og kreditkortselskabet fra kundens konto.

(4) Betalingsmetode Apple Pay

Betalingsmetoden "Apple Pay" tilbydes i samarbejde med Apple Inc., Park Way, Cupertino, California, U.S. Ved valg af betalingsmetoden Apple Pay omdirigeres kunden i forbindelse med bestillingsprocessen til sin Apple Pay-account. Efter identificeringen af kunden via Apple Pay, udføres betalingen pr. overførsel. Betalingsbeløbet trækkes derfor direkte fra kundens konto, når overførslen gennemføres. Yderligere oplysninger om Apple Pay kan findes under: https://www.apple.com/dk/apple-pay/

(5) Oplysninger, vedrørende evt. omkostninger i forbindelse med det valgte betalingsmiddel, finder du i oversigten Betalingsmidler på vores hjemmeside.

§ 6 Forsendelse

(1) Sælger leverer udelukkende til de i Overblik over forsendelsesomkostninger (leveringsbegrænsninger) opførte lande med de opførte begrænsninger eller opførte leveringsmåder i oversigten. Dem kan du desuden finde i den "virtuelle indkøbskurv".

(2) Leveringsfristen for levering angives på den pågældende tilbudsside. Leveringsfristen begynder (afhængig af den vagte betalingsmetode) iht. stk. 3 til 5.

Ved betaling pr. forudbetaling/bankoverførsel, kreditkort, iDEAL, bancontact, Klarna Sofort eller PayPal begynder leveringsfristen en dag efter pengeanvisning. Ved alle andre betalingsmetoder begynder fristen en dag efter bestillingen.

(4) Hvis fristens begyndelse eller slut falder på en lørdag, søndag eller helligdag, så forskydes fristens begyndelse/slut til den efterfølgende arbejdsdag.

(5) For leveringer uden for Tyskland gælder en leveringsfrist på 2-4 arbejdsdage. Leveringsfristens begyndelse afhænger af stk. 3.

(6) Med hensyn til forbeholdet for egen rettidig og korrekt leverance henviser sælger til § 2 stk. 4 i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

(7) Sælger er berettiget til at foretage dellevering, såfremt en dellevering under hensyntagen til hans interesser med rimelighed kan forlanges. Der opstår herved ingen meromkostninger for kunden.

§ 7 Lovbestemt fortrydelsesret

(1) Oplysninger om den lovbestemte fortrydelsesret findes under Fortrydelsesret.

(2) Yderligere ikke-bindende henvisninger vedrørende returnering:

Med hensyn til returnering af varen/varerne kan du benytte dig af vores RETUR-proces, som du kan finde her.

Betingelserne nævnt i denne paragraf, er ikke en forudsætning for en effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

§ 8 FRIVILLIGT UDVIDET 100 DAGES RETURNERINGSRET

((1) Forbrugere kan returnere de modtagne varer til os inden for 100 dage efter modtagelsen uden at give en grund. Rettidig afsendelse af varerne er tilstrækkelig til at overholde fristen. Forudsætningen for at udøve den frivillige ret til retur er imidlertid, at varerne er i deres oprindelige tilstand, komplette og ubrugte. Varerne skal returneres uden beskadigelse og i korrekt emballage, inklusive alle etiketter og transportbeskyttelsesmaterialer. Så vidt det er rimeligt, skal emballagen til videresendelsen bruges til returnering.

Returneringen skal ske til følgende adresse:

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

(2) Returomkostninger:
Omkostninger ved returnering: Vi tilbyder gratis returnering til forbrugere i Tyskland og Østrig. Alle andre forbrugere skal selv afholde omkostningerne ved returforsendelse. Sælgeren tilbyder en service med en praktisk returlabel. Du kan finde oplysninger om returlabel og eventuelle omkostninger ved returnering her. Købsprisen refunderes via den betalingsmetode, der oprindeligt blev anvendt til købet. Refunderingen sker senest 30 dage efter modtagelsen af de returnerede varer.

(3) Den gældende lovbestemte fortrydelsesret samt kundens andre lovbestemte garantirettigheder påvirkes ikke af reglerne for den frivillige ret til returnering.

§ 9 Risikoovergang

(1) Ved forbrugere overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af den solgte vare også ved forsendelseskøb ved udlevering af varen til forbrugeren.

(2) Ved erhvervsdrivende overgår risikoen for hændelig undergang og hændelig forringelse af den solgte vare med udlevering, ved forsendelseskøb med udlevering af varen til den speditør, fragtfører eller andre personer eller virksomheder, der skal udføre forsendelsen, til den erhvervsdrivende.

(3) For overdragelsen er det ligegyldigt, om kunden er forsinket med modtagelsen.

§ 10 Mangelsansvar

(1) Kunden har en lovbestemt mangelsbeføjelse.

(2) Bestilte varer kan, inden for rammerne af det rimelige, afvige ubetydeligt fra de i internettet præsenterede varer. Der henvises til § 2 stk. 1 i disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

(3) Forbrugere kan vælge, om de forlanger en erstatningsleverance ved reparation eller omlevering. Ved virksomheder yder sælger ved en mangelfuld vare efter eget valg først erstatningsleverance ved reparation eller omlevering.

(4) Erhvervsdrivende skal inden for en frist på 2 uger fra modtagelsen af varen meddele sælger åbenlyse mangler på den leverede vare; ellers er det udelukket at gøre et mangelsansvar gældende. Det er tilstrækkelig at afgive / sende meddelelsen rettidigt for at overholde fristen. For købmænd gælder § 377 HGB.

(5) Hvis kunden er erhvervsdrivende, gælder som produktets beskaffenhed principielt kun sælgers produktbeskrivelse som aftalt. Producentens pressemeddelelser, anbefalinger eller reklamer udgør ingen aftalemæssig beskaffenhed af varen.

(6) Garantiperioden for forbrugere er på 2 år fra levering af varen. Afvigende herfra er garantiperioden for erhvervsdrivende på 1 år fra leveringstidspunktet. Ved brugte ting er garantiperioden ligeledes 1 år fra levering af varen. En-års garantiperioden gælder ikke, hvis sælger kan bebrejdes grov uagtsomhed, desuden ikke ved legems- og helbredsskader, der kan tilregnes sælger, og hvis kunden mister livet, i tilfælde af en garanti samt i tilfælde af en regres ved manglende levering iht. §§ 478, 479 BGB. Sælgers ansvar iht. produktansvarsloven forbliver uberørt heraf.

(7) Sælger afgiver over for køber ingen garantier i retlig forstand, hvis ikke andet udtrykkeligt er aftalt. Producentgarantier forbliver uberørt heraf.

§ 11 Ansvarsbegrænsninger

(1) Ved let uagtsomme pligtforsømmelser begrænses ansvaret til den iht. varens art forudsigelige, kontrakttypiske, umiddelbare gennemsnitsskade. Dette gælder også ved let uagtsomme pligtforsømmelser forårsaget af sælgers lovmæssige repræsentanter eller medhjælpere. Sælger er ikke ansvarlig ved let uagtsom krænkelse af uvæsentlige kontraktpligter. Han er derimod ansvarlig for krænkelsen af kundens væsentlige retspositioner. Væsentlige retspositioner er sådanne, som aftalen skal indrømme køber iht. aftalens indhold og formål. Sælger er desuden ansvarlig for krænkelsen af forpligtelser, hvis opfyldelse først muliggør en korrekt gennemførsel af aftalen og hvor kunden må have tillid til, at de overholdes.

(2) De nærværende ansvarsbegrænsninger gælder ikke ved krav fra kundens side på grund af garantier og/eller produktansvar. Desuden gælder ansvarsbegrænsningerne ikke ved svig, ved krænkelse af væsentlige kontraktpligter samt ved legems- og helbredsskader, som må tilregnes sælger eller hvis kunden mister livet.

(3) Sælger er kun ansvarlig for hans egne indhold på online-shoppens hjemmeside. Såfremt der via links muliggøres adgang til andre hjemmesider, er sælger ikke ansvarlig for de fremmede siders indhold, der vises der. Han tilegner sig ikke de fremmede siders indhold. Såfremt sælger har kendskab til ulovlige indhold på eksterne hjemmesider, vil han omgående spærre adgangen til disse sider.

(4) Det påhviler kunden på eget ansvar at installere de aktualiseringer (især sikkerhedsopdateringer), som producenten eller sælger regelmæssigt stiller til rådighed for digitale produkter, inden for en rimelig frist efter aktualiseringsmeddelelsen. Hermed udelukkes sælgers ansvar for produktmangler, som udelukkende kan føres tilbage til, at denne aktualisering mangler, efter at den til installation fastsatte frist er udløbet.

§ 12 Afsluttende bestemmelser, mægling i tvistigheder

(1) Det er Forbundsrepublikken Tysklands ret, der finder anvendelse. Ved forbrugere, som ikke indgår aftalen i forbindelse med arbejds- eller erhvervsmæssige formål, gælder dette lovvalg kun får så vidt, at den indrømmede beskyttelse ikke fratages af tvingende regler i det land, hvor forbrugeren normalt opholder sig. Bestemmelserne i UN-købeloven anvendes ikke. § 14 stk. 12 tysk TDSG forbliver uberørt. Aftalesproget er tysk.

(2) Hvis kunden er erhvervsdrivende, juridisk person, der er omfattet af offentlig ret eller offentlig-retlig særformue, er værneting for alle tvister i forbindelse med denne aftale den domstol, der er kompetent på sælgers forretningssted, såfremt der ikke er angivet et påbudt værneting. Sælger er dog også berettiget til at anlægge sag mod købmanden i den retskreds, hvor han har bopæl eller forretningssted. Kompetancen af et påbudt værneting forbliver uberørt heraf.

(3) Vi er forpligtet til at oplyse dig om, at den Europæiske Kommission har oprettet en online-platform mhp. den såkaldte onlinetvistbilæggelse (OTB). Denne platform kan hentes med følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. I denne forbindelse er vi desuden forpligtet til at meddele dig vores e-mail-adresse. Den er: service@bergfreunde.dk.

(4) Vi bestræber os altid på at løse tvister med kunden mht. indgåede aftaler i mindelighed. Vi vil dog gerne gøre opmærksom på, at vi ikke er forpligtet til at deltage i en alternativ bilæggelse af tvister (iht. tysk VSBG) og desværre ikke tilbyder vores kunder at deltage i sådan en procedure.

Yderligere oplysninger:


Udgivet marts 2024

€ 5 straks
Til din næste bestilling
Nej, tak.