Privatlivspolitik hos Bergfreunde GmbH

Med denne privatlivspolitik vil Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, Telefon: +49 71 21 70 12 0, e-mail: service@bergfreunde.dk (efterfølgende "vi", "os") informere dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger vores web-shops.

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Personoplysninger er alle slags oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, som du meddeler os, eller som hhv. opstår hos os og indsamles af os. Dette er f.eks.:

Registreringsdata: Når du bestiller varer i vores web-shop, kan du registrere dig og åbne en kundekonto. I forbindelse med din registrering skal du oplyse navn og kontaktdata (f.eks. adresse, telefonnummer, e-mailadresse) og fastlægge en personlig adgangskode.

Bestillingsdata i web-shoppen: Når du bestiller varer i vores web-shop (via din kundekonto eller som gæst), behandles herved de af dig indtastede og herved opståede data (især leveringsadresse og betalingsdata) samt de oplysninger, som vi stiller til rådighed for dig. Desuden indsamler vi oplysninger om tid, omfang og evt. sted for din bestilling.

Andre indholdsdata: Ved brug af andre services på vores hjemmeside, såsom brugen af formularer, nyhedsbreve, deltagelse i lodtrækninger, eller når du skriver et blogindlæg, vil vi behandle de af dig herved indtastede og om dig indsamlede data samt de oplysninger, som vi stiller til rådighed for dig.

Brugerdata: Vi opretter brugerprofiler om din brug af vores hjemmeside under et pseudonym, så vi kan se, hvordan vores hjemmeside bruges.

Server-logdata: Hvis du bruger vores hjemmesider, gemmes der vores servere midlertidigt data (såsom dato og klokkeslæt for dit besøg, besøgte sider og rekvirerede filer, type og version af anvendt webbrowser, type og styresystem af anvendt slutenhed samt din IP-adresse) herom i en protokolfil.

2. Til hvilket formål, på hvilket grundlag og hvor længe behandler vi dine personoplysninger?

2.1 Din kundekonto

Når du opretter en personlig kundekonto, behandler vi registreringsdataene til at oprette og administrere din kundekonto samt til at afvikle fremtidige bestillinger. Som registreret kunde har du (via din e-mailadresse og den af dig valgte adgangskode) adgang til din personlige kundekonto, hvor du bl.a. kan se din bestillingshistorik samt gemme og ændre dine personlige indstillinger (f.eks. indstillinger for adgangskode, nyhedsbrev, fakturering og levering).

Retsgrundlaget for denne behandling er vores berettigede interesse iht. art. 6 (1) lit. f GDPR i at yde den ovenfor beskrevne service "Kundekonto" til dig og at gennemføre en brugsaftale med dig (art. 6 (1) lit. b GDPR).

Disse data slettes, når registreringen på vores hjemmeside eller kundekontoen annulleres eller ændres.

Du kan på grundlag af art. 6 (1) lit. f GDPR gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan så påvise legitime interesser for at fortsætte med den. Dette vil vi dog ikke gøre for brugen af en kundekonto, og der gælder: Kundekontoen skal så slettes og står ikke længere til rådighed for dig. Bemærk venligst, at vi evt. vil gemme data om bestillinger i din kontokonto i længere tid (se hertil 2.2).

2.2 Dine bestillinger

Vi behandler dine bestillingsdata (som navn, adresse, e-mailadresse, leveringsaftaler og andre bestillingsoplysninger) til afvikling af bestillingen og til levering af de bestilte varer. Desuden behandler enten vi eller vores betalingstjeneste, alt efter den betalingsmåde, du har valgt (se ciffer 3.2.1), de for betalingsmåden nødvendige betalingsoplysninger; f.eks. gemmer vi selv IBAN og BIC, betalingstjenesten gemmer dit kreditkortnummer, Paypal-kontooplysninger osv.

Retsgrundlaget for behandlingen er indgåelsen og opfyldelsen af en købekontrakt over den bestilte vare, art. 6 (1) lit. b GDPR.

Disse data slettes, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelsen af kontrakten (inkl. kundeservice og garanti), med mindre det er nødvendigt at gemme dem for at overholde handels- eller skattelovmæssige opbevaringsforpligtelser.

2.3 KOMMENTARFUNKTIONER

Hvis du afgiver kommentarer i vores blog »Basislejr«, hvor vi offentliggør forskellige artikler om emner som rejser, udendørs aktiviteter og udstyr, behandler vi dit navn og din e-mail-adresse, som du skal angive, inden du bruger kommentarfunktionen, selve kommentaren, evt. den anførte URL (f.eks. til din egen blog), dato og tidspunkt for kommentaren, data for den enhed, du bruger, samt din IP-adresse, så vi kan forsvare os mod erstatningskrav i tilfælde af offentliggørelse af ulovligt indhold og for at kunne komme i kontakt med dig, hvis en tredjepart skulle gøre indsigelse mod din kommentar. Du kan også bedømme og kommentere produkter fra vores online shop på vores websted www.bergfreunde.dk. Denne funktion forudsætter, at du er registreret som kunde, samt en tilmelding (hvorigennem vi også kan identificere dig). På vores websted vil vi derefter sammen med indlægget vise dit fornavn, datoen og klokkeslættet og evt. den kommune, hvorfra du kommer.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesse (GDPR art. 6, stk. 1, litra f)).

Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger i medfør af GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Vi kan så i tifælde af påvisning af vægtige grunde for behandlingen som udgangspunkt fortsætte denne. For dine kommentarer i tilknytning for vores blog gælder det dog: Din kommentar slettes så.

Desuden slettes disse oplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det ovennævnte formål.

2.4 Dine forespørgsler

Hvis du retter henvendelse til os via en kontaktformular, pr. e-mail eller en servicetelefon, behandler vi dine herved meddelte oplysninger til at besvare din forespørgsel samt IP-adresse og dato/klokkeslæt for forespørgslen for at undgå misbrug af kontaktformularen.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores berettigede interesse iht. art. 6 (1) lit. f GDPR i at yde dig den ovenfor beskrevne service "Forespørgsler". Hvis formålet med din forespørgsel er indgåelse eller gennemførsel (inklusive kundeservice eller garanti) af en kontrakt, danner art. 6 (1) lit. b GDPR.

Du kan på grundlag af 6 (1) lit. f GDPR gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Vi kan så påvise legitime interesser i behandlingen for at fortsætte med den. Dette kan især i dette tilfælde være nødvendigt for at kunne dokumentere tidligere kommunikation med og forespørgsler fra dig. Hvis der ikke foreligger sådanne legitime interesser, vil vi afslutte kommunikationen med dig og slette allerede indsamlede personoplysninger.

Disse data slettes, når vores kommunikation med dig er afsluttet, dvs. hvis det berørte sagsforhold er afklaret afsluttende og der ikke længere foreligger legitime interesser eller yderligere lovbestemte pligter mht. opbevaring.

2.5 Lodtrækning

Hvis du deltager i en af vores lodtrækninger, anvender vi dine oplysninger (f.eks. navn, e-mailadresse) til at gennemføre lodtrækningen, især også til oplysning om og evt. tilsendelse af en gevinst.

Retsgrundlag for behandlingen er herved dit, gennem deltagelsen i lodtrækningen, meddelte samtykke (art. 6 (1) lit. a GDPR). Dine personoplysninger slettes, når den pågældende lodtrækning er afsluttet og gevinsterne fordelt. Dine personoplysninger anvendes kun til andre formål, f.eks. markedsføring, hvis du eksplicit hat givet dit samtykke hertil.

2.6 Reklame og produktudvikling (nyhedsbrev osv.), retten til indsigelse

Vi vil også gerne anvende de personoplysninger, som du ved brug af vores hjemmesider har indtastet, eller som er blevet indsamlet, til at informere dig om vores produkter og serviceydelser rundt om vores sortiment ("Bergfreunde-ydelser") (markedsføring) eller forbedre vores tilbud og serviceydelser (produktudvikling).

På grundlag af et udtrykkeligt samtykke kan du abonnere på vores gratis e-mail-nyhedsbrev på vores hjemmeside. Med vores e-mail-nyhedsbrev sender vi dig regelmæssigt informationer om alle vores tilbud. Herved behandles de ved tilmelding indsamlede personoplysninger (de som pligtfelter viste data er tvingende nødvendige for at modtage nyhedsbrevet, de som frivilligt markerede data anvendes kun til mere personlig tiltale og valg af de viste informationer). I denne forbindelse behandler vi data om dit brugeradfærd, efter at vi har sendt e-mails til dig (f.eks. klikadfærd). Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at modtage vores nyhedsbrev (for fremgangsmåden ved indsigelse se nedenfor).

Uden særskilt samtykke kontakter vi dig individuelt pr. mail uden for vores e-mail-nyhedsbrev med personligt til dig og dine interesser skræddersyede informationer, tilbud og kampagner for Bergfreunde-ydelser samt kunde-tilfredshedsundersøgelser, dog kun og såfremt vi (a) har fået din e-mailadresse fra dig i forbindelse med købet af en vare eller tjenesteydelse, (b) anvender den til direct mail for lignende varer eller tjenesteydelser, og (c) du ikke har gjort indsigelse mod modtagelsen (for fremgangsmåden ved indsigelse se nede). Om denne anvendelse og din ret til indsigelse informerer vi dig hver gang, du indtaster din e-mailadresse. I denne forbindelse behandler vi data om din brugeradfærd, efter at vi har sendt e-mails til dig (f.eks. klikadfærd).

Pr. telefon kontakter vi dig kun på basis af dit udtrykkelige samtykke med personligt til dig og dine interesser skræddersyede informationer, tilbud og kampagner for Bergfreunde-ydelser.

Med skriftlige, med posten tilsendte markedsføringsprodukter kontakter vi dig også uden samtykke, evt. inden for den lovmæssigt tilladte ramme for Bergfreunde-ydelser.

Retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke (art. 6 (1) lit. a GDPR) og vores legitime interesser (art. 6 (1) lit. f GDPR), evt. i forbindelse med § 7 stk. 3 i den tyske lov om uredelig konkurrence.

For indsigelsen mod markedsføringsprodukter gælder: Som vi har informeret dig om ved indsamling af kontaktdata og ved direct mail, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til brugen af dine personoplysninger i forbindelse med markedsføring og produktudvikling samt den dertil nødvendige kontakt via en bestemt form helt eller delvis tilbage eller tilbagekalde evt. meddelt samtykke. Brug hertil venligst de pågældende funktioner (f.eks. afmeldingsfunktionen på din personlige kundekonto), eller henvend dig skriftligt med en tilsvarende meddelelse (stikord: datasikkerhed) eller pr. e-mail til de under pkt. 8 opførte kontaktdata. Denne indsigelse er gratis for dig. Dvs. du skal ikke afholde andre omkostninger end det, det koster at sende din indsigelse iht. respektive basistariffer. Alle indsigelser, som vi har modtaget og bekræftet, udføres fra kl. 6.00 på næste dag/arbejdsdag. Vi beder om forståelse for, at du i enkelte tilfælde endnu modtager markedsføringsprodukter fra os under behandlingstiden.

Disse personoplysninger vil efter tilbagetrækning af dit samtykke eller tilbagekaldelse af evt. meddelt samtykke, eller senest efter at brugen er afsluttet, blive slettet af os hhv. kun gemmes i aggregeret, anonymiseret form. Såfremt det er nødvendigt, vil vi gemme din indsigelse for at forhindre, at du kontaktes fremover.

2.7 Om tilgængeligheden af hjemmesiden og ydelsen af tjenesterne

Behandlingen af server-logdata er af tekniske årsager nødvendig til at stille hjemmesiderne til rådighed og for at sikre systemsikkerheden.

Retsgrundlaget for denne behandling er vores berettigede interesse i at stille hjemmesiden med vores ydelser til rådighed (art. 6 (1) lit. f GDPR). Behandlingen er tvingende nødvendig for brugen af vores hjemmeside, en ret til indsigelse findes ikke.

Disse data slettes senest efter 12 dage.

Serverlog-dataene analyseres herefter evt. anonymiseret til statistiske formål og til at forbedre kvaliteten af vores hjemmeside. Server-logdataene knyttes ikke sammen med dine personoplysninger og køres heller ikke sammen med server-logdata fra andre datakilder, som indeholder personoplysninger.

3. Videregivelse af dataene

3.1 Videregivelse af data til databehandlere

Til dels anvender vi databehandlere under hensyntagen til de lovbestemte krav i forbindelse med en databehandling, dvs. på basis af en kontrakt, vores instrukser og under vores kontrol.

Databehandlere er især

  • tekniske serviceudbydere, som vi anvender til at stille hjemmesiden til rådighed, f.eks. serviceudbydere til softwareservice, drift af datacentral og hosting
  • tekniske serviceudbydere, som vi anvender til at stille funktioner parate, f.eks. teknisk nødvendige cookies.
  • serviceudbydere til praktisk gennemførsel af reklamer og markedsføring, f.eks. serviceudbydere til e-mail-forsendelse og analyse-cookies.

I disse tilfælde er vi ansvarlige for behandlingen af dataene; videregivelse til og behandling af personoplysninger hos vores databehandlere baserer på det retsgrundlag, som giver os tilladelse til behandling af dataene. Et særskilt retsgrundlag er ikke påkrævet.

3.2 Videregivelse af data til tredjemand

Til dels overfører vi dine data også til tredjemand, dvs. en samarbejdspartner, som vi samarbejder med uden for en databehandling. Sådanne samarbejdspartnere leverer deres ydelser som selv dataansvarlige; for behandlingen af dine personoplysninger hos vores samarbejdspartnere gælder udelukkende deres privatlivspolitikker.

3.2.1 Udbydere af betalingstjenester

Til gennemførsel af dine bestillinger overfører vi betalingsoplysningerne til udbydere af betalingstjenester, som gennemfører betalingsprocedurerne i forbindelse med bestillingerne. Herunder især PayPal og dit pengeinstitut. Retsgrundlag for overførslen er gennemførelsen af kontrakten med dig, art. 6 (1) lit. b GDPR.

Ved køb på faktura og evt. andre payolution-betalingsmåder iht. vores handelsbetingelser overfører vi desuden data om din bestilling til Payolution GmbH samt net-m privatbank 1891 AG, som vi overdrager fordringen til. I forbindelse med afgørelsen om køb af fordringen gennemfører de ovennævnte virksomheder en kreditværdighedskontrol. Lovgrundlag for overførslen samt især for den efterfølgende behandling som dataansvarlige (art. 6 (1) lit. a DGPR) er dit, i forbindelse med bestillingen meddelte, udtrykkelige samtykke til, at vi videregiver dine data til Payolution GmbH og net-m privatbank 1891 AG. Dette samtykkets ordlyd kan du finde her.

Payolution GmbHs privatlivspolitik vedrørende behandlingen af personoplysninger som dataansvarlig finder du her.

net-m privatbank 1891 AGs privatlivspolitik vedrørende behandlingen af personoplysninger som dataansvarlig finder du her.

3.2.2 Køberbeskyttelse/vurderinger

For at kunne vise vores Trusted Shops-kvalitetsmærke og de evt. indsamlede vurderinger samt for at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere efter en bestilling er Trusted Shops Trustbadge implementeret på denne hjemmeside.

Hermed varetages vores i forbindelse med en interesseafvejning overvejende legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud iht. art. 6 (1) lit. f GDPR) Trustbadge og de dermed tilbudte serviceydelser er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland. Ved klik på Trustbadgen gemmer webserveren automatisk en såkaldt server-logfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og klokkeslæt for besøget, overført datamængde og anvendt udbyder (adgangsdata) og dokumenterer besøget. Disse adgangsdata analyseres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter dit besøg på siden.

Yderligere personoplysninger overføres kun til Trusted Shops, såfremt du har givet dit samtykke hertil, du efter en bestilling bestemmer dig for at bruge et af Trusted Shops-produkter eller allerede er registreret til brugen. I dette tilfælde gælder den mellem dig og Trusted Shops indgåede kontrakt.

3.2.3 Logistikvirksomheder

Til transport af varer fra os til dig overfører vi dine adresse- og kontaktdata til pakketransportvirksomheder, såfremt dette er nødvendigt (som regel DHL). For transport inden for Tyskland omfatter dette navn, evt. virksomhed samt postadresse/pakkeboks og evt. tilhørende supplerende adresseoplysninger. I denne forbindelse sender vi dig evt. links eller koder til pakkesporing; vær opmærksom på, at vi i denne forbindelse ikke giver din mailadresse videre til logistikvirksomhederne. Hvis du umiddelbart kontaktes af dem (f.eks. for at aftale en konkret leveringsdato/-tid), har du sandsynligvis abonneret på en tilsvarende service hos denne logistik- og pakketransportvirksomhed og herved givet dit samtykke hertil. I andre leveringslande kan det pga. leveringsmåde eller de lokale forhold være nødvendigt med yderligere oplysninger (f. eks. e-mailadresse eller telefonnummer), så udbringeren kan finde eller kontakte dig. Dette vises så i forbindelse med indtastningen af adressen. Retsgrundlag for overførslen er gennemførelsen af kontrakten med dig, art. 6 (1) lit. b GDPR.

Til returneringer fra dig til os tilbyder vi som frivillig service (for at gøre det lettere og billigere) at generere en returneringslabel på vores hjemmeside. For at denne label kan generes føres du fra vores hjemmeside videre til DHLs returneringsportal (selvfølgelig kan du også bestille denne direkte hos en logistikvirksomhed). For at kunne tilbyde dig den bedst mulige service sender vi de til generering af labelen nødvendige personoplysninger fra din bestilling til DHL (dvs. fakturanummer, postnummer, navn og adresse samt e-mailadresse). Disse oplysninger er nødvendige, så labelen udfyldes korrekt, kan sendes til dig pr. mail, så du kan printe den, og afregnes. Fordelen for dig er, at du ikke behøver at indtaste disse oplysninger separat, men at vi sender disse oplysninger videre til DHL (via en sikker formular). Vi gør på vores hjemmeside særskilt opmærksom herpå, inden du kan gøre brug af denne service. Retsgrundlag for overførslen er gennemførelsen af den af dig anmodede service eller forberedelsen af en kontrakt mellem dig og logistikvirksomheden, art. 6 (1) lit. b GDPR.

3.2.4 Sociale netværk

Vores tilstedeværelse på social media-netværk og -platforme skal bidrage til en bedre, aktiv kommunikation med vores kunder og interesserede. Her kan du finde informationer om vores produkter og særlige kampagner. Ved besøg af vores platforme på de sociale medier kan personoplysninger indsamles og behandles automatisk til markedsundersøgelser og reklameformål. Blandt andet anvendes disse data pseudonymiseret til at oprette såkaldte brugerprofiler. Disse kan anvendes til at vise reklamer inden for og uden for platformene, som evt. kan være interessante for dig. Hertil anvendes som regel cookies på din terminal. I disse cookies gemmes de besøgendes brug af hjemmesiden og deres interesser.

Hermed varetages vores, i forbindelse med en interesseafvejning overvejende, legitime interesser i en optimal markedsføring af vores tilbud og effektiv kommunikation samt direkte marketing med kunder og interesserede iht. art. 6 (1) lit. f GDPR. Hvis du af de respektive social media-platforme bedes om et samtykke til databehandling, f.eks. via en tjekboks, er lovgrundlaget for denne databehandling art. 6 stk. 1 lit. a GDPR.

Såfremt de ovenstående social media-udbydere har deres hovedsæde i USA, gælder følgende: For USA foreligger en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra EU-kommissionen. Den refererer til EU-US Privacy Shield. Et aktuelt certifikat for den respektive virksomhed kan findes her.

Detaljerede oplysninger til behandling af data gennem udbyderne på deres sider samt en kontaktmulighed samt om dine rettigheder og indstillingsmuligheder til beskyttelse af dit privatliv, især dine indsigelsesmuligheder (Opt-Out), kan du finde på de nedenfor opførte links til udbydernes privatlivspolitikker. Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du også henvende dig til os.

Deling

Såfremt du vil dele en af vores hjemmesider på et socialt netværk (f.eks. Facebook eller Twitter) og hertil klikker på en af vores "Sig det videre"-knapper, overføres denne oplysning til dette sociale netværk. Dette forudsætter, at du er logget ind på det sociale netværk. Retsgrundlaget for overførslen er vores berettigede interesse i at tilbyde dig muligheden for at "sige det videre", art. 6 (1) lit. f GDPR)

Facebook fanpages

Vi har en fanpage på Facebook for at informere om vores produkter og kampagner. Du finder den på https://www.facebook.com/bergfreunde. På vores fanpage indsamles og behandles data til forskellige formål.

Facebook opretter ved hjælp af dataene om brugen af vores fanpage anonymiserede analyser, som stilles til rådighed for os til at forbedre vores tilbud. Disse analyser, såkaldte "Insights", gennemføres i fælles ansvar af Facebook og os. Grundlag herfor er en aftale mellem fælles ansvarlige iht. art. 26 DGPR, som du kan finde her. Tilsvarende er Facebook Ireland Ltd. den primære dataansvarlige for databehandling og overholdelse af berørtes rettigheder, især til oplysninger, sletning eller indsigelse. Du kan finde nærmere oplysninger om databehandlingen ved Facebook Ireland til Insights og om fremsættelse af berørtes rettigheder her.

Med undtagelse af Insights gennemføres en yderligere behandling af personoplysninger ved Facebook på eget ansvar, f.eks. til ydelse af tjenester eller reklame. Yderligere oplysninger herom kan du finde her.

4. Cookies og webanalyse

4.1 Hvad er cookies?

For at gøre vores hjemmesider så brugervenlige som muligt og for at øge relevansen af vores markedsføringstiltag for de besøgende af vores hjemmesider anvender vi og vores samarbejdspartnere såkaldte "cookies". Cookies er små filer, som lagres midlertidigt på brugerens harddisk. De tillader lagringen af oplysninger i et bestemt tidsrum og identifikation af brugerens computer. Dette sker bl.a. ved brug af såkaldte Tracking-Pixel, som ikke gemmes på den besøgendes harddisk, men på samme måde som en cookie kan hjælpe med at identificere en computer. Efterfølgende anvendes begrebet "cookie“ for både cookies i teknisk forstand som også for Tracking Pixel og lignende tekniske metoder.

Såfremt du besøger vores hjemmesider for første gang, vises på startsiden en oplysning om databeskyttelse med samtykketeksten. Såfremt du fortsætter med at bruge hjemmesiden og ikke gør indsigelse mod brugen af cookies, gemmes dette samtykke i din browser, så vi ikke skal vise denne oplysning igen på hver side. Såfremt denne oplysning mangler i din browser (f.eks. hvis du sletter browserforløbet), vises denne oplysning, når du besøger vores hjemmesider igen.

4.2 Hvilke cookies anvender vi pga. hvilket retsgrundlag og hvor længe?

Vi anvender tre kategorier af cookies på vores hjemmesider: (1) Tekniske cookies, der er nødvendige for, at vores hjemmesider fungerer, som de skal, (2) evt. analyse cookies og (3) evt. targeting- eller markedsføringscookies:

4.2.1 Tekniske cookies

Disse cookies er nødvendige for, at du kan bevæge dig på vores hjemmesider og bruge deres funktioner. De gemmer f.eks., hvilke produkter du har lagt i indkøbskurven, eller fremskridtet af din bestillingsprocedure, eller gør det nemt for dig at søge efter forhandlere, hvor du kan købe vores produkter (f.eks. ved at vise dem i nærheden af dig på et kort) Disse cookies indsamler ingen oplysninger om dig, som skal anvendes til markedsføringsformål, eller som gemmer, hvor på internettet du færdes. Deaktivering af denne type cookies ville indskrænke hjemmesidernes funktioner, så de til dels eller slet ikke fungerer længere.

Retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesser (art. 6 (1) lit. f GDPR).

Disse session-cookies slettes igen, når du lukker din browser.

4.2.2 Analysecookies/Google Analytics

Analysecookies registrerer informationer om, hvordan en hjemmeside bruges, f.eks. hvilke sider der besøges hyppigst, og om de får fejlmeldinger fra siderne. Disse cookies indsamler ingen data, brugeren kan identificeres med. De ved hjælp af disse cookies indsamlede data anvendes udelukkende til at forstå og forbedre funktionen og servicen af hjemmesiden.

(1) Til analyse af vores hjemmesider anvender vi Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. De oplysninger, som dannes af Google Analytics om din færdsel på hjemmesiden, overføres som regel til en af Googles servere i USA og lagres der. Ved aktivering af IP-anonymiseringen på denne hjemmeside, afkortes din IP-adresse af Google dog forinden i medlemsstater af den Europæiske Union eller i andre stater, der hører til EØS-området (Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde). Kun i undtagelsestilfælde sendes hele IP-adressen til en Google-server i USA, hvor den afkortes. Den fra din browser sendte IP-adresse køres ikke sammen med andre data fra Google.

Google anvender disse informationer på vores vegne til at analysere din brug af hjemmesiden, til at generere rapporter over aktiviteterne på denne hjemmeside og for at kunne byde på yderligere tjenester, som er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet. Herved kan der af de behandlede personoplysninger oprettes pseudonyme brugsprofiler af brugerne.

Brugerne kan forhindre lagringen af cookies via browser-indstillingerne; brugerne kan desuden forhindre indsamlingen af de af cookies frembragte og til brugen af hjemmesiden refererede data til Google samt behandlingen af disse data gennem Google ved at downloade og installere det browser-plugin, som er tilgængelig på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Retsgrundlag for behandlingen er vores legitime interesser, fordi vi kun anvender pseudonymiserede eller anonymiserede data (art. 6 (1) lit. f GDPR).

De på basis af disse cookies indsamlede data anonymiseres inden analysen. Du kan til enhver tid deaktivere eller slette cookies og de deri gemte informationer (sml. 4.2.4).

(2) Desuden anvender vi "Webtrekk Analytics", et produkt fra Webtrekk GmbH, for at indsamle statistiske data om brugen af dette webtilbud og optimere tilbuddet tilsvarende. Dette er et statistikprogram, som registrerer brugen anonymiseret eller pseudonymiseret. Med brugen af Webtrekk kan vi gennemføre en pseudonymiseret analyse af brugeradfærd, hvortil de informationer, som din browser sender, indsamles og analyseres. Alle analyser gennemføres ikke personrelateret, men anonymiseret eller pseudonymiseret, dvs. personlige identifikationskendetegn erstattes med en kode for at udelukke eller gøre det betydeligt vanskeligere at identificere brugeren. IP-adressen anonymiseres hertil straks efter behandlingen, og inden den gemmes. Der anvendes også cookies i forbindelse med Webtrekk. Indsamling og lagring af data ved Webtrekk kan til enhver tid tilbagekaldes med fremadvirkende kraft. Åbn hertil følgende link: https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/. Ved at bekræfte linket placeres en såkaldt opt-out-cookie på dit datalagringsmedie.

Webtrekk GmbH overfører ingen data til tredjelande uden for den Europæiske Union.

Dine personoplysninger behandles, især med hensyn til statistiske data og online-identifikatorer, på retsgrundlaget af vores legitime interesser, art. 6 (1) lit. f GDPR) Ved behandlingen af dine personoplysninger har vi følgende legitime interesser: forbedring af vores tilbud, beskyttelse mod misbrug, statistik.

4.2.3 Targeting- og markedsførings-cookies

Targeting- og markedsførings-cookies anvendes, så reklamen kan afstemmes mere målrettet efter dig og dine interesser. De anvendes også til at begrænse, hvor mange gange du får vist den samme reklame, måle reklamekampagnens effektivitet og forstå personers adfærd efter visning af en annonce. Disse cookies placeres normalt af reklamenetværk med hjemmeside-ejerens samtykke (dvs. i dette tilfælde med vores samtykke) på dennes sider. De registrerer, at en bruger har besøgt en hjemmeside, og sender disse informationer videre til tredjemand, f.eks. virksomheden, eller tilpasser markedsføringen automatisk. De er ofte forbundet med en hjemmeside-funktion, som stilles til rådighed af denne virksomhed. Vi anvender disse cookies til at opnå en forbindelse med sociale netværk, som så kan anvende informationerne om dit besøg for målrettet at vise dig markedsføringstiltag på andre hjemmesider og for at stille informationer om dit besøg til rådighed for de af os anvendte reklamenetværk, således at du senere, på grundlag af dit browser-adfærd, kan få vist netop den reklame, du virkelig kunne være interesseret i. Hvis du senere køber et produkt, vil dette evt. blive meddelt et sådant reklamenetværk.

Desuden implementerer vi også cookies på vores hjemmeside, som på vores vegne sættes af databehandlere, til at huske de produkter, du allerede har set på, så vi kan foreslå dig lignende produkter.

Retsgrundlag for behandlingen er dit samtykke i forbindelse med den på vores webside viste cookie-banner (art. 6 (1) lit. a GDPR).

Du kan til enhver tid deaktivere eller slette cookies og de deri gemte informationer (se hertil de efterfølgende informationer).

4.2.4 Deaktivering af analyse-, targeting- og markedsføringscookies

Deaktivering af analyse-, targeting- og markedsføringscookies påvirker ikke funktionerne på vores websider. Aktuelt anvender vi cookies af denne kategori fra følgende udbydere, hvor du kan få informationer om cookierne og deres betegnelse, og hvor du direkte kan trække dit samtykke til brugen af cookies tilbage:

Tool Udbyderens datasikkerhedsregler Indsigelsesmulighed (opt-out)

Affilinet

https://www.affili.net/uk/about-cookies

As a part of the "about cookies":
Change the settings of your browser. Click the following link below for detailed instructions on how to do this:https://www.aboutcookies.org/. However, please bear in mind that deleting cookies will restrict the functionality of our website, particularly in the login areas.

Awin

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

As a part of the privacy policy:
You may alter the security settings of your web browser in order to stop your device receiving and storing cookies, to allow receiving and storing cookies from selected websites only, or to be notified before receiving cookies. Please note, however, that these settings may have negative effects on the usability and user guidance of websites and other online services.

Belboon

https://www.belboon.com/en/about-us/privacy/

As a part of the privacy policy:
n your respective browser you can deactivate the storing of cookies under Tools/Internet Options, limit this to specific websites or set your browser such that it informs you as soon as a cookie is sent. You can also delete cookies from the hard drive of your PC at any time - e.g. Internet Explorer: Tools > Internet Options > Delete Browsing History / Cookies or in Firefox: Tools > Options > Privacy > Show Cookies > Remove Cookie / Remove All Cookies.

Bing

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

https://support.microsoft.com/de-de/help/4027592/microsoft-account-how-to-opt-out-of-microsoft-rewards

Channelpilot

https://www.channelpilot.co.uk/privacy-policy

Part of the privcy policy: https://www.channelpilot.de/optout
If you do not wish us to recognise your computer, please adjust your Internet browser settings, so that it deletes cookies from your hard disk, blocks all cookies or warns you before a cookie is stored.

Criteo

https://www.criteo.com/privacy/

http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://www.youronlinechoices.com/

doubleclick

https://policies.google.com/?hl=en-GB

Part of https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en and https://www.google.com/settings/ads

Facebook

https://www.facebook.com/policy.php

Cookie Policy: https://www.facebook.com/policies/cookies/ and https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

Google Adwords

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Google Analytics

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Googleadservices

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de

gstatic

https://policies.google.com/privacy?hl=en

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en-GB

Kenshoo

https://www.kenshoo.co.uk/privacy-policy/

https://kenshoo.com/privacy-policy/#opting-out-from-our-services

Markmonitor

https://www.markmonitor.com/legal/privacy-policy

privacy Policy: send us an email at marketing@markmonitor.com with "unsubscribe" in the subject line

Netslave Qualityclick

https://www.qualityclick.com/privacypolicy.html

Part of the privacy policy:
The data subject may, at any time, prevent the setting of cookies through our website by means of a corresponding setting of the Internet browser used, and may thus permanently deny the setting of cookies. Furthermore, already set cookies may be deleted at any time via an Internet browser or other software programs.

newrelic

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Rich Relevance

https://www.richrelevance.com/privacy/

https://www.richrelevance.com/privacy/opt-out/

Tracdelight

https://www.tracdelight.com/privacy

http://mixpanel.com/optout/ as part of the privacy policy

Webtrekk

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

youtube

https://policies.google.com/privacy?hl=de

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=en-GB

Hvis du i stedet for vil have yderligere informationer om disse cookies, bedes du henvende dig pr. e-mail til de nedenfor under pkt. 8 opførte kontaktdata.

4.3 Hvordan deaktiverer jeg cookies?

Du kan målrettet deaktivere enkelte cookies ved at følge linkene i tabellen (muligheder for at trække samtykke tilbage, opt-out), såfremt cookie-udbyderen tillader det. Du kan også forhindre enhver brug af cookies ved at foretage de pågældende indstillinger mht. cookies i din browser. Vi gør dog opmærksom på, at funktionaliteten af vores hjemmeside kan være indskrænket, hvis der også blokeres for teknisk nødvendige cookies.

F.eks. kan du på hjemmesiden www.youronlinechoices.com få yderligere informationer til cookies og de enkelte udbydere. Du kan her også trække dit samtykke til brugerbaseret online-reklame via enkelte eller alle tools tilbage. Klik her for at gå direkte til præferencemanageren.

5. Links

Vi anvender links til andre af vores hjemmesider på tredjemands hjemmesider og tjenester, f.eks. på social-media kanaler som Facebook, Twitter eller Youtube. For behandling af personoplysninger på sådanne andre databehandleres hjemmesider er udelukkende disse tredjemænd ansvarlige, og deres privatlivspolitik er gældende.

6. Sikkerhed

Vi og vores databehandlere benytter os af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, som administreres hos os, mod utilsigtede eller forsætlige manipulationer, tab, destruering eller mod indgreb af uautoriserede personer. Vores databehandling og vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres hele tiden iht. den teknologiske videreudvikling.

Dine personoplysninger krypteres hos os via Secure Socket Layer (SSL), inden de overføre/s. Personoplysninger, som overføres mellem dig og os eller andre involverede virksomheder, overføres generelt via krypterede forbindelser, som opfylder den aktuelle tekniske standard.

Vores medarbejdere og vores databehandlere er selvfølgelig forpligtet til fortrolighed.<

7. Din ret til at anmode om indsigt, berigtigelse, begrænsning eller sletning

Hver fysisk person, hvis personoplysninger vi behandler, har i princippet (dvs. afhængig af forudsætningerne) følgende rettigheder over for os:

  • Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger hos os, udleverer vi til enhver tid gerne gratis en kopi af de personoplysninger, der behandles hos os (art. 15 DGPR).
  • Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger og få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger (art. 16 DGPR).
  • Du har ret til at få behandlingen begrænset eller få slettet de personoplysninger, som ikke længere er nødvendige, eller som blev gemt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (art. 17, 18 DGPR).
  • Du har ret til at modtage personoplysninger om dig selv i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt mellem os og dig (art. 20 DGPR).
  • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring (art. 21 stk. 2 og 3 DGPR).
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen på basis af særlige grunde, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen (art. 21 stk. 1 DGPR). Vi har oven for henvist til, hvornår du har denne ret.
  • Såfremt du har givet dit samtykke til en behandling af personoplysninger, kan du til enhver tid trække det tilbage med fremadvirkende kraft, dvs. lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen, berøres ikke heraf. Efter at du har trukket dit samtykke tilbage, kan du evt. ikke længere bruge vores serviceydelser.

Du bedes henvende dig skriftligt (stikord: datasikkerhed) eller pr. e-mail til de under pkt. 8 opførte kontaktdata. Vi tager forbehold for at kontrollere din identitet, så uberettigede ikke får adgang dine personoplysninger.

Du har desuden mulighed for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

8. Databeskyttelsesrådgiver

Vores databeskyttelsesrådgiver er:

Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Kontakt: Ostengasse 14, 93047 Regensburg, Tyskland

info@projekt29.de

Tlf. +49 941-2986930

9. Ændringer

Fra tid til anden er det nødvendigt at tilpasse indholdet af nærværende privatlivspolitik. Vi tager derfor forbehold for at ændre den til enhver tid. Vi vil offentliggøre den ændrede udgave af privatlivspolitikken på dette sted. Hvis du besøger os igen, bør du derfor læse privatlivspolitikken igen.


Udgave maj 2018

€ 5 straks
Til din næste bestilling
Nej, tak.