Brugerbetingelser for billedupload

Bergfreunde.de / Bergfreunde GmbH (efterfølgende "Bergfreunde") lægger stor vægt på kundernes mening. Derfor er det muligt, at kunderne (efterfølgende "bruger") omfattende kan sige deres mening om alle emner rundt om de ydelser, der leveres af Bergfreunde, som f.eks. produktvurderinger. I forbindelse hermed kan brugeren stille indhold, især fotografier – f. eks. af produkter – til rådighed for Bergfreunde.

Efterfølgende brugerbetingelser gælder for upload af sådanne inhold:

1. Enhver bruger, som via Bergfreunde-hjemmesiden stiller data eller filer (fotografier, illustrationer, andre fremstillinger og tekster) (efterfølgende "indhold") til rådighed, overlader hermed, i den periode, hvor den lovbestemte ophavsret består, rettighederne til at mangfoldiggøre, distribuere, bearbejde og gøre offentlig tilgængelige i forbindelse med kommunikation, meningstilkendegivelser samt til brug på hjemmesiden eller tilsvarende udnyttelse via af Bergfreunde meddelte tredjeparter til Bergfreunde.

2. Såfremt brugeren i forbindelse med de ovenstående indhold selv vises som person, giver han/hun hermed Bergfreunde.de tilladelse til at anvende disse billeder i forbindelse med kommunikation, meningstilkendegivelser, især af produktvurderinger, samt til brug på Bergfreunde-hjemmesiden.

3. Brugeren må principielt ikke krænke tredjeparts rettigheder, især ophavsrettigheder, mærke-, patent- og andre ejendoms- samt personlige rettigheder. Såfremt der stilles lagerplads til rådighed for brugeren, må han ikke gemme strafbart indhold, som krænker loven eller myndighedsbestemmelser eller tredjeparts rettigheder. Især må der ikke anvendes indhold, som

  • a. krænker industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder (som mærke-, patent-, brugs- und smagsmønsterrettigheder), ophavsrettigheder, samt andre rettigheder (som retten til eget billede, navne- og personlige rettigheder);
  • b. er pornografiske og skadelige for børn og unge;
  • c. viser propagandamateriale og produkter, der er mærket med symboler fra forfatningsstridige organisationer;

Ansvar for indhold, frigivelse og sletning

1. Såfremt brugeren overfører indhold til Bergfreunde er han/hun ansvarligt for sådanne indhold. De pågældende brugere er især ansvarlige for, at indholdet ikke er ulovligt og ikke krænker tredjeparts rettigheder, især mærke, konkurrence-, ophavs- eller personlige rettigheder.

2. Bergfreunde kontrollerer ikke, om et evt. af tredjepart gemt indhold krænker andre tredjeparts rettigheder. Såfremt Bergfreunde har kendskab til ulovligt indhold, vil dette indhold omgående blive slettet af Bergfreunde.

3. Brugeren stiller Bergfreunde og deres medarbejdere fri for krav, som andre brugere eller tredjepart gør gældende mod Bergfreunde pga. krænkelsen af deres rettigheder gennem det af brugeren evt. til internetdatabasen fra Bergfreunde overførte eller gemte indhold. Dette omfatter også omkostningerne for en rimelig retsforfølgning med et beløb svarende til den lovbestemte honorar og de dermed forbundne udlæg. Hertil skal brugeren give Bergfreunde et rimeligt forskud. Dette gælder ikke, hvis brugeren ikke er ansvarlig for lovovertrædelsen.